کانال کدال
1400/04/19
13:42
📊 نماد: شکف 📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 🏭 شرکت: کف 📍زمان و محل برگزاری مجمع...

📊 نماد: شکف📑 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: کف📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس دزاشیب خیابان عمار مجتمع ورزشی دزاشیب📝 دستور جلسه :


استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.


تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


انتخاب حسابرس و بازرس قانونی


انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : س از حضور نمایندگان با برگه اعلام هویت ایشان و تععین احراز هویت ایشان بصورت حضوری برگ حضور صادر میشود.👤 دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شکف #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۱۶:۴۳:۳۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0