سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/10/29
11:16
#رصد_بازار #شپنا ۷۵ درصد از سقف مرداد ماه پایین تر! 🍂🍂🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱:۱۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖ شرکت سبد گردانی آرمان ...

#رصد_بازار


#شپنا


۷۵ درصد از سقف مرداد ماه پایین تر!🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱:۱۶


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0