دنیای اقتصاد
1401/08/01
16:31
گردشگری کشاورزی به‌ثمر ننشست؟ 💢 مزارع گردشگری که قرار بود فرصتی را برای تشویق بازگشت به روستاها و کسب درآمد جوامع محلی ایجاد کنند و در راستای این ...

گردشگری کشاورزی به‌ثمر ننشست؟💢 مزارع گردشگری که قرار بود فرصتی را برای تشویق بازگشت به روستاها و کسب درآمد جوامع محلی ایجاد کنند و در راستای این اقدامات به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در کشور منجر شوند، باتوجه به وقایع اخیر در کشور و همچنین اختلالات اینترنتی و عدم‌دسترسی کاربران به شبکه‌‌‌های مجازی از جمله اینستاگرام و همچنین تاثیر‌پذیر بودن صنعت گردشگری در آستانه سقوط این بخش قرار گرفته و احتمال بازگشت مجددبه شراطی قبلی، فعلا به چشم نمی‌خورد...👇کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/e۰۰۷۰۱انتهای خبر

0
0