آواتحلیل
1399/10/29
09:05
#بررسی_گزارش_کدال #کوثر 📌شرکت بیمه کوثر در دوره 9 ماهه ابتدایی سال مالی با سرمایه جدید مبلغ ۱۳۰۷ میلیارد تومان سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه...

#بررسی_گزارش_کدال


#کوثر📌شرکت بیمه کوثر در دوره ۹ ماهه ابتدایی سال مالی با سرمایه جدید مبلغ ۱۳۰۷ میلیارد تومان سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰۰٪ رشد داشته است.انتهای خبر

0
0