نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/09
19:50
🔴نمادهایی که امروز بیشترین خروج #پول_حقیقی را داشته‌اند. 1399/10/09

🔴نمادهایی که امروز بیشترین خروج #پول_حقیقی را داشته‌اند.


۱۳۹۹/۱۰/۰۹انتهای خبر

0
0