حامیان بورس ایران
1399/09/05
16:20
✅#وساپا ( سوپر گزارش طلایی👏👏) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 ❇️ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399...

✅#وساپا ( سوپر گزارش طلایی👏👏)گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰❇️ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ از محل واگذاری سهام ۶۸۱,۵۸۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ٪۲۳۱۷ درصد #افزایش داشته است❇️ وساپا با سرمایه ثبت شده ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۵۸,۹۲۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ٪۲۱۵ درصد #افزایش داشته است.❇️ وساپا در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۳,۷۹۸,۷۹۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با ٪۵۷۵ درصد #رشد به مبلغ ۹۳,۰۸۰,۱۹۵ میلیون ریال رسیده است.انتهای خبر

0
0