همفکران
1399/09/18
09:17
#نبض_بازار 📈جریان داد و ستد گروه دارویی مثبت دنبال می شود. #برکت با شایعه واکسن کرونا شفا فارمد همچنان مورد توجه است. #دتولید رشد ۴ درصد دارد و در...

#نبض_بازار


📈جریان داد و ستد گروه دارویی مثبت دنبال می شود. #برکت با شایعه واکسن کرونا شفا فارمد همچنان مورد توجه است. #دتولید رشد ۴ درصد دارد و در قیمت ۳۷۹۵ تومان دنبال می شود. #داوه رشد حداکثری دارد.انتهای خبر

0
0