مهدی رضایتی
1400/06/16
10:59
#کاشی برآورد سود کاشی سازها. میزان رشد نرخ در سال 1401 حدود 15 درصد در نظر گرفته شده است. صنعت کاشی چندان انرژی بر نیست و قیمت گذاری دستوری ن...

#کاشیبرآورد سود کاشی سازها.میزان رشد نرخ در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.صنعت کاشی چندان انرژی بر نیست و قیمت گذاری دستوری ندارد. بسته به میزان اجرایی شدن از ساخت مسکن بخشی از ظرفیت خالی وارد مدار خواهد شد و نرخ ها نیز پتانسیل رشد خواهند داشت.البته P بر E نزدیک به ۹ واحد صنعت را هم باید لحاظ کرد.رشد سود #کحافظ بواسطه فرض بهره برداری از طرح در نیمه دوم امسال رخ داده است.#کلوند #کترام #کساوه #کپارس #کاشی_سازهاانتهای خبر

0
0