بولتن اقتصادی
1399/08/11
17:00
🔸 با ابلاغ وزارت کشور، از فردا ظهر محدودیت رفت‌وآمد در ۲۵ شهر مراکز استان‌های قرمز اعمال می‌شود

🔸 با ابلاغ وزارت کشور، از فردا ظهر محدودیت رفت‌وآمد در ۲۵ شهر مراکز استان‌های قرمز اعمال می‌شودانتهای خبر

0
0