همفکران
1399/09/20
12:14
#خبرهای_موثر 📌 میزان مشارکت در عرضه اولیه بوعلی چقدر بود؟ در عرضه اولیه بوعلی به هر کد، حداکثر ۷۹ سهم با نقدینگی حدود ۳۲۸ هزار تومانی تخصیص یاف...

#خبرهای_موثر📌 میزان مشارکت در عرضه اولیه بوعلی چقدر بود؟در عرضه اولیه بوعلی به هر کد، حداکثر ۷۹ سهم با نقدینگی حدود ۳۲۸ هزار تومانی تخصیص یافت.سه میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۶۶ نفر خریدار "بوعلی" شدند تا رکورد تعداد مشارکت کنندگان در عرضه اولیه شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس با ۵ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۰ نفر خریدار در ۱۲ شهریور همچنان پابرجا بماند./ سنا

انتهای خبر

0
0