بورس۲۴
1401/01/30
23:14
آیا می دانید آخرین وضعیت سود و زیان «بایکا» چگونه است؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت کارخانجات کابل سازی ایران صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد.

آیا می دانید آخرین وضعیت سود و زیان «بایکا» چگونه است؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت کارخانجات کابل سازی ایران صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت کارخانجات کابل سازی ایران در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۴۶ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۱۳۰ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۲ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۴ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده است.


بایکا
انتهای خبر

0
0