کدال۳۶۰
1399/12/05
16:54
#وپاسار #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت بانک پاسارگاد 1399-12-05 16:54:45 (722635) ➖➖➖➖⬇️⬇...

#وپاسار


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بانک پاسارگاد
۱۳۹۹-۱۲-۰۵ ۱۶:۵۴:۴۵ (۷۲۲۶۳۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0