تحلیل برای سود
1399/08/25
10:20
📌قیمت دلار در صرافی ملی ایران قیمت خرید دلار آمریکا: ۲۵,۵۸۰ تومان (۲۷۰-) قیمت فروش دلار آمریکا: ۲۶,۵۸۰ تومان (۲۷۰-)

📌قیمت دلار در صرافی ملی ایرانقیمت خرید دلار آمریکا: ۲۵,۵۸۰ تومان (۲۷۰-)


قیمت فروش دلار آمریکا: ۲۶,۵۸۰ تومان (۲۷۰-)انتهای خبر

0
0