پارسیس تحلیل
1401/02/23
07:56
✳️نمای قیمتهای جهانی ✅برگشت بیت کوین به بالای ۳۰ هزار دلار ❇️نفت مثبت ❇️فلزات تحت فشار

✳️نمای قیمتهای جهانی✅برگشت بیت کوین به بالای ۳۰ هزار دلار❇️نفت مثبت❇️فلزات تحت فشارانتهای خبر

0
0