کدال۳۶۰
1401/03/10
14:54
#قشکر توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 879769در تاریخ 1401/02/29 به استحضار می رساند...

#قشکر


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۷۹۷۶۹در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ به استحضار می رساند عوامل افزایش یا کاهش سرفصل های خواسته شده ، به تفسیر به استحضار می رساند
۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۴:۵۴:۴۵ (۸۹۱۸۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0