پارسیس تحلیل
1399/12/06
19:30
#ماهانه #اوان گزارش ماهانه اوان نشان میدهد که در بهمن 1399 موفق به کسب درآمد 12 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 78 درصدی داشته است....

#ماهانه #اوانگزارش ماهانه اوان نشان میدهد که در بهمن ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۱۲ میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۷۸ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین درآمد ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بوده که درآمد این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۱۴ درصد کمتر بوده است.مجموع درآمد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵۱ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند کسب درآمد شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0