نوآوران امین
1399/08/26
07:37
بیشترین #سرانه_خرید_حقیقی_به_سرانه_فروش_حقیقی_ها طی روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ مربوط به نمادهای زیر بوده است : #رافزا #ولپارس #غگیلا #شصدف #پتایر #س...

بیشترین #سرانه_خرید_حقیقی_به_سرانه_فروش_حقیقی_ها طی روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ مربوط به نمادهای زیر بوده است :#رافزا


#ولپارس


#غگیلا


#شصدف


#پتایر#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امین☎️۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸انتهای خبر

0
0