اسمارت بورس
1399/09/05
19:06
#فلیتر_سهام چهارشنبه 5 آذر 99 🔵 در برخی فیلترها، تعداد خروجی ها بیش از 20 سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط 20 سهم دارای بالاترین ار...

#فلیتر_سهام چهارشنبه ۵ آذر ۹۹🔵 در برخی فیلترها، تعداد خروجی ها بیش از ۲۰ سهم بوده که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۲۰ سهم دارای بالاترین ارزش درج شده است@smart_invstorانتهای خبر

0
0