کدال۳۶۰
1400/01/15
12:54
#حرهشا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت رهشاد سپاهان - نماد: حرهشا 1400-01-15 12:54:...

#حرهشا


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت رهشاد سپاهان - نماد: حرهشا۱۴۰۰-۰۱-۱۵ ۱۲:۵۴:۴۶ (۷۳۳۶۸۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0