نوآوران امین
1399/08/12
13:26
شرکت پرداز ش اطلاعات مالی نواوران امین مشاور پذیرش شرکتهای : چوب خزر کاسپین فولاد شاهرود( زیرمجموعه #غدیر و #کچاد ) اهن و فولاد غدیر ( زیرمجمو...

شرکت پرداز ش اطلاعات مالی نواوران امین مشاور پذیرش شرکتهای :
چوب خزر کاسپین


فولاد شاهرود( زیرمجموعه #غدیر و #کچاد )


اهن و فولاد غدیر ( زیرمجموعه #غدیر )


جهان فولاد سیرجان ( زیرمجموعه #کگل و #فملی )


گهر ترابر ( زیر مجموعه #کگل )بوده است.انجام خدمات حرفه ای پذیرش در بازار سرمایه

انتهای خبر

0
0