بتاسهم
1399/11/15
10:27
روحانی : 4200 باید به تدریج حذف شود . میگویند پول جای ان میدهند ولی مشکل حل نمی شود . راه حل ما این بود 4200 تغییر بدیم و به تدریج خارج کنیم .

روحانی : ۴۲۰۰ باید به تدریج حذف شود . میگویند پول جای ان میدهند ولی مشکل حل نمی شود . راه حل ما این بود ۴۲۰۰ تغییر بدیم و به تدریج خارج کنیم .


انتهای خبر

0
0