بولتن اقتصادی
1399/08/21
22:56
محسن خدابخش؛مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس: نمادی همچون شستا نیازمند بازارگردان قوی است و به محض انجام قرارداد بازارگردانی به چرخه معا...

محسن خدابخش؛مدیر نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس:نمادی همچون شستا نیازمند بازارگردان قوی است و به محض انجام قرارداد بازارگردانی به چرخه معاملات برمی گردد.

انتهای خبر

0
0