بتاسهم
1399/10/07
09:25
#حسینا انعقاد تفاهنامه با سازمان بنادر و دریانوردی جهت مطالعه و بررسی اولیه تولید تجهیزات بندری و کانتینر-با توجه به تفاهم نامه بودن تاکید می شود ...

#حسینا انعقاد تفاهنامه با سازمان بنادر و دریانوردی جهت مطالعه و بررسی اولیه تولید تجهیزات بندری و کانتینر-با توجه به تفاهم نامه بودن تاکید می شود که در مقطع فعلی فاقد الزام برای طرفین بوده و هیچ گونه اثر سود وزیانی ندارد.


انتهای خبر

0
0