نوآوران امین
1399/09/07
13:32
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک(#گدنا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ⭕️ کاهش 35 درص...

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک(#گدنا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)⭕️ کاهش ۳۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۸۳,۵۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۹,۱۲۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0