بورس۲۴
1400/10/11
08:36
«سفار» از هزینه های مصرف انرژی خود خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان فارس جزئیات هزینه های مصرف انرژی خود را منتشر کرد.

انتهای خبر

0
0