کانال بترانس
1399/09/30
09:36
همچنان 1380 تا 1400 حمایته شاخصه. اما این روند کم‌کم داره نگران کننده میشه.

همچنان ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ حمایته شاخصه. اما این روند کم‌کم داره نگران کننده میشه.


انتهای خبر

0
0