تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/11
17:26
فردایی هرات ⏳ 28,300 معامله ✅ 1000 تا

فردایی هرات ⏳ ۲۸,۳۰۰ معامله ✅ ۱۰۰۰ تا


انتهای خبر

0
0