بولتن اقتصادی
1400/01/15
16:50
دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات مؤدیان مالیاتی 🔹هیئت وزیران به بانک مرکزی اجازه داد به موجب قانون مالیات های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع...

دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات مودیان مالیاتی🔹هیئت وزیران به بانک مرکزی اجازه داد به موجب قانون مالیات های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند.

انتهای خبر

0
0