پارسیس تحلیل
1401/03/03
12:16
#تفارس ❇️ کل ارزش بازار صنعت تامین سرمایه 50 هزار میلیارد تومان و کل سود سال 1400 این صنعت 5800 میلیارد تومان بوده است ، یعنی نسبت P/E ttm صنعت ح...

#تفارس❇️ کل ارزش بازار صنعت تامین سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومان و کل سود سال ۱۴۰۰ این صنعت ۵۸۰۰ میلیارد تومان بوده است ، یعنی نسبت P/E ttm صنعت حدود ۸.۵ واحد است.🔹 البته #تفارس در ابتدای فعالیت خود قرار دارد و اگر بخواهیم مقایسه #نسبی هم کنیم تا حدودی با تماوند قابل مقایسه می تواند باشد❇️ تماوند با ارزش بازار ۳۷۸۰ میلیارد تومانی ، سال گذشته ۱۳۵ میلیارد تومان سود ساخت یعنی P/E ttm معادل ۲۸ واحد .⚠️ #مهم : سرمایه گذاران محترم به گزارش ارزش گذاری شرکت مذکور و نیز اطلاعات منتشره در سامانه کدال توجه فرمایند( عملیات بازار فرابورس)کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0