کدال۳۶۰
1401/06/03
11:19
#کهمدا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت شیشه همدان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 800,706 میلیون ریال از...

#کهمدا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت شیشه همدان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۸۰۰,۷۰۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۰٪ افزایش داشته است.▪️«کهمدا» با سرمایه ثبت شده ۲,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۱,۵۳۷,۲۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۱۱:۱۹:۵۶ (۹۳۰۱۳۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0