کارگزاری سهام بارز
1399/10/29
12:37
#شاخص_کل بررسی نمودار روزانه شاخص کل: شاخص کل این روزها با ریزش عجیب خود، همه را غافلگیر کرده است ودرون کانال ریزشی خود در حال سقوط میباشد. حمای...

#شاخص_کلبررسی نمودار روزانه شاخص کل:شاخص کل این روزها با ریزش عجیب خود، همه را غافلگیر کرده است ودرون کانال ریزشی خود در حال سقوط میباشد.حمایت مهم در انتهای موج پنج این نزول محدوده حمایت ۱،۱۳۰،۰۰۰ واحدی میباشد گه امیدواریم از این محدوده شاهد برگشت باشیم.در صورت عبور جدی از این محدوده و ادامه ریزش، محدوده مهم ۱،۰۰۰،۰۰۰ و ۸۵۰،۰۰۰ واحد حمایت های بعدی خواهند بود.انتهای خبر

0
0