نوآوران امین
1399/10/08
15:33
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده(#کباده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 1 درصدی ...

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده(#کباده)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۸۲,۶۵۱ میلیون ریال به مبلغ ۳۸۵,۹۸۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۳۴۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0