آریاسهم
1399/11/15
09:46
#کاوه در دی ماه با فروش 163 میلیارد تومانی شاهد رکوردشکنی بود از دید تکنیکی نیز به نظر کاوه می‌تواند در منطقه حمایتی که سهم در محدوده 1600 تومانی س...

#کاوه در دی ماه با فروش ۱۶۳ میلیارد تومانی شاهد رکوردشکنی بود


از دید تکنیکی نیز به نظر کاوه می‌تواند در منطقه حمایتی که سهم در محدوده ۱۶۰۰ تومانی ساخته است پابرجا باقی بماند.انتهای خبر

0
0