بانی فام
1399/10/07
07:57
#غبشهر احتمال 9% سود و صعود قیمت تا محدوده 29736 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی ▫️پایداری روند : متوسط ▫️شتاب افزایش قیمت : ز...

#غبشهر


احتمال ۹٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۲۹۷۳۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0