تحلیل برای سود
1400/09/07
23:05
شرکت سیمان فارس و خوزستان | #سفارس | 📆 1400/09/07 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 24,833 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 15,600 ♦️...

شرکت سیمان فارس و خوزستان | #سفارس |📆 ۱۴۰۰/۰۹/۰۷🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۴,۸۳۳🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۵,۶۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۶۳

انتهای خبر

0
0