نوآوران امین
1401/01/18
17:45
کارخانجات کابل سازی ایران(#بایکا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 310 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در ...

کارخانجات کابل سازی ایران(#بایکا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۱۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۷۶,۴۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۵۳,۷۱۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۳۴۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۸۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0