سیگنال یاب روزانه
1399/08/27
22:55
در خیلی از صنایع مثل لاستیک و قندی ها ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و بزودی در سیمانی ها و دارویی ها هم حذف خواهد شد و شاهد آزاد سازی قیمتها خواهیم بود ...

در خیلی از صنایع مثل لاستیک و قندی ها ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و بزودی در سیمانی ها و دارویی ها هم حذف خواهد شد و شاهد آزاد سازی قیمتها خواهیم بوددر سهمهای این گروه ها سهامدار بمانید
صعود این گروه ها از رگ گردن به شما نزدیکتر است
رشد این گروه ها لنگ یک خبر روی کدال است و بس

انتهای خبر

0
0