بولتن اقتصادی
1399/09/19
13:59
وزارت بهداشت: 🔹تست کرونا در بخش دولتی ۲۴۰ و در بخش خصوصی ۳۰۱ هزار تومان است

وزارت بهداشت:


🔹تست کرونا در بخش دولتی ۲۴۰ و در بخش خصوصی ۳۰۱ هزار تومان استانتهای خبر

0
0