همفکران
1399/08/18
09:46
#کدال #شفاف_سازی #های_وب 📌نتايج شركت در مزايده ♦️موضوع مزايده: انتخاب کارگزار اقتصادی باشگاه استقلال ایران ♦️نتيجه مزايده: مطابق اعلام کتبی ش...
#کدال
#شفاف_سازی
#های_وب

📌نتایج شرکت در مزایده

♦️موضوع مزایده: انتخاب کارگزار اقتصادی باشگاه استقلال ایران

♦️نتیجه مزایده: مطابق اعلام کتبی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران این شرکت بعنوان برنده مزایده انتخاب کارگزار اقتصادی باشگاه معرفی شده است.

مبلغ قرارداد: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

انتهای خبر

0
0