همفکران
1399/08/18
09:46
#کدال #شفاف_سازی #های_وب 📌نتايج شركت در مزايده ♦️موضوع مزايده: انتخاب کارگزار اقتصادی باشگاه استقلال ایران ♦️نتيجه مزايده: مطابق اعلام کتبی ش...

#کدال


#شفاف_سازی


#های_وب📌نتایج شرکت در مزایده♦️موضوع مزایده: انتخاب کارگزار اقتصادی باشگاه استقلال ایران♦️نتیجه مزایده: مطابق اعلام کتبی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران این شرکت بعنوان برنده مزایده انتخاب کارگزار اقتصادی باشگاه معرفی شده است.مبلغ قرارداد: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریالانتهای خبر

0
0