کدال۳۶۰
1401/06/03
10:59
#زشگزا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 392,303 م...

#زشگزا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۳۹۲,۳۰۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۱٪ افزایش داشته است.▪️«زشگزا» با سرمایه ثبت شده ۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۸۱۷,۸۲۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۱۰:۵۹:۵۴ (۹۳۰۱۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0