کانال افزایش سرمایه
1401/03/09
15:11
👆👈#شیران #افزایش_سرمایه 🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 9,640,176,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 9,640,176,000,000...

👆👈#شیران #افزایش_سرمایه🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴:۲۶:۰۳مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0