کدال۳۶۰
1399/09/03
07:54
#شیران #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 3...

#شیران


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۳,۵۳۹,۵۹۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۶٪ افزایش داشته است.▪️«شیران» با سرمایه ثبت شده ۸,۰۶۶,۲۲۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۲,۹۷۲,۳۴۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۳ ۰۷:۵۴:۵۱ (۶۹۶۱۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0