تی اس ای پرس
1399/10/06
21:19
چین خیلی زود بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌شود 🔹کارشناسان مرکز تحقیقات بازرگانی و اقتصادی انگلیس اعلام کردند که چین 5 سال، زودتر از آن چیزی که انتظار ...

چین خیلی زود بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌شود🔹کارشناسان مرکز تحقیقات بازرگانی و اقتصادی انگلیس اعلام کردند که چین ۵ سال، زودتر از آن چیزی که انتظار می‌رفت و در سال ۲۰۲۸ با پشت سر گذاشتن آمریکا به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد.


@TsePressانتهای خبر

0
0