محمود رحمانی
1399/10/29
10:19
☝️ این پیشنهاد رو هفته ی گذشته دادیم انگار امروز جلسه ی موز خوری گذاشتن و در دستور کارشون هست اما. ۵ درصد مثبت و ۲ درصد منفی اقایان موز خور. این...

☝️ این پیشنهاد رو هفته ی گذشته دادیم انگار امروز جلسه ی موز خوری گذاشتن و در دستور کارشون هست اما. ۵ درصد مثبت و ۲ درصد منفیاقایان موز خور. این جذابیت خاصی نداره اقایان برای مدت کوتاهی هم که شده نوسان مثبت ۱۰ درصد و منفی ۲ درصد باشه. تا اعتماد برگرده بعد بکنید ۵ درصد به ۲ درصد

انتهای خبر

0
0