موج مثبت Positive Wave
1399/10/06
20:48
✅نسبت #وخارزم به #وتوصا در کف تاریخی 🔸#وخارزم خیلی از بازار عقبه و در کف های تاریخی نسبت به اکثریت سهم های بازار قرار دارد (حتی نسبت به سهم هایی ک...

✅نسبت #وخارزم به #وتوصا در کف تاریخی🔸#وخارزم خیلی از بازار عقبه و در کف های تاریخی نسبت به اکثریت سهم های بازار قرار دارد (حتی نسبت به سهم هایی که تو چند و قت اخیر افت داشتن)🔸ریسک سهم های کوچک بازار در حال زیاد شدن هستن و در حال حاضر تعادل در بازار در حال بهم خوردن می باشد، مقصد بعدی جریان پول، سهم های #متوسطی مثل #وخارزم


می باشد.(سهم هایی که شرایط بنیادین و تکنیکالی مناسبی مثل #وخارزم دارند)


۹۹/۱۰/۶
انتهای خبر

0
0