کانال کدال
1400/05/24
10:11
📊 نماد : سفارس 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درج شرکت سیمان آبیک در فهرست بازار دوم بورس تهران- گروه ب) منتهی به سال ما...

📊 نماد : سفارس📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درج شرکت سیمان آبیک در فهرست بازار دوم بورس تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱🏭 شرکت: سیمان فارس و خوزستان✍🏻 موضوع افشاء : سایر اطلاعات بااهمیت - درج شرکت سیمان آبیک در فهرست بازار دوم بورس تهران- گروه ب📋شرح رویداد: با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسات مورخ ۲۸ / ۰۸ / ۱۳۹۹ ، ۲۵ / ۰۱ / ۱۴۰۰، ۰۲ / ۰۴ / ۱۴۰۰ و ۱۳ / ۰۵ / ۱۴۰۰ با پذیرش سهام شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبات مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ ۲۳ / ۰۵ / ۱۴۰۰ شرکت به عنوان پانصد و نود و دومین شرکت پذیرفته ‌شده در بﺨﺶ"سیمان، آهک و گچ"، طبقه "تولید سیمان، آهک و گچ" با کد صنعت «۵۳۹۴» و نماد "سابیک، در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ‌گردید.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سفارس #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0