آواتحلیل
1399/09/05
18:37
#بررسی_گزارش_کدال #کپارس ✅کاشی پارس در آبان ماه حدود 35 میلیارد تومان فروش داشته که بیشترین فروش ماهانه شرکت می باشد و نسبت به مهر ماه رشد 3 درصد...

#بررسی_گزارش_کدال #کپارس✅کاشی پارس در آبان ماه حدود ۳۵ میلیارد تومان فروش داشته که بیشترین فروش ماهانه شرکت می باشد و نسبت به مهر ماه رشد ۳ درصدی را نشان می دهد.✅مجموع فروش ۸ ماهه ابتدایی سال جاری ، ۱۸۲ میلیارد تومان گزارش شده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۸۷ میلیارد تومان بوده است.✅مقدار تولید و مقدار فروش محصول اصلی شرکت یعنی کاشی دیوار در این ماه به ترتیب ۳۱۹ و ۷۹۹ هزار مترمربع می باشد که رشد ۱۸ و ۱۳۹ درصدی به نسبت ماه قبل داشته اند.✅در مقابل نرخ فروش این محصول با افت ۷۴ درصدی نسبت به ماه مهر مواجه شده است.📉قیمت سهم ۱۴۳۹۱ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۵۴ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0