بورس۲۴
1401/03/03
14:31
«پترول» در اردیبهشت ۱۵۰ میلیارد تومان سود ساخت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در اردیبهشت ماه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

«پترول» در اردیبهشت 150 میلیارد تومان سود ساخت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در اردیبهشت ماه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۱۸۸۴۱ میلیارد تومان رسید.

پترول
انتهای خبر

0
0