پیامهای ناظر بازار
1399/10/29
10:24
اطلاعیه مهم در خصوص اوراق صکوک خرید دین مسکن جنوب (صمسکن۹۱۲)

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ قیمت اسمی اوراق صکوک خرید دین مسکن جنوب در نماد (صمسکن۹۱۲) با پرداخت بخشی از اصل اوراق به همراه سود ماهانه در انتهای هر دوره ماهانه(۲۸ ام هرماه)مطابق اطلاعیه پذیره نویسی شماره ۶۱۰۱۹/۱۸۱ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۸ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران(www.tse.ir) کاهش می یابد. ارزش اسمی اوراق در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ مبلغ (۵۰،۳۶۸ ریال) بوده و ضروری است سرمایه گذاران محترم در محاسبه میزان سود روز شمار و مبلغ اسمی قابل دریافت در سررسید نهایی اوراق، توجه لازم را داشته باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

انتهای خبر

0
0