نوآوران امین
1401/03/18
16:01
ریل پرداز نو آفرین(#حآفرین) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 187 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در...

ریل پرداز نو آفرین(#حآفرین)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۸۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۵۶۷,۲۱۶ میلیون ریال به مبلغ ۴,۴۹۴,۴۴۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۱۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۴۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0